Sportovní areál Hvězda K. Vary Tuhnice

Ve sportovním areálu Hvězda Tuhnice K. Vary provádíme celoroční údržbu trávníku hřiště pro kopanou a rugby.
V letošním roce jsme dále provedli terénní vyrovnání přilehlých ploch a jejich úpravu pro potřeby využití jako sportoviště. Na tělocvičně Hvězda byly vyměněny vodorovné a svislé svody dešťových vod a bylo upraveno jejich napojení na veřejnou kanalizaci. Dále byla opravená střecha v místech, kde byla uvolněná krytina díky poryvům větru. Také byly provedeny opravy oplocení areálu. Díky počasí se nepodařilo dokončit nátěry v potřebném rozsahu a budeme je muset dokončit jakmile nám to počasí dovolí.

Všechny tyto práce byly realizovány za podpory Karlovarského kraje, kterému tímto děkujeme.