Sebeobrana dospělých – PČR a IZS

Na základě zájmu policistů a členů integrovaného záchranného systému z karlovarského regionu, jsme v lednu zahájili pravidelné tréninky sebeobrany dospělých. Tréninky probíhají pod vedením trenérů prap. Pavla Pechana, pplk. Richarda Růžičky a asistentů Jakuba Hrdličky, Petra Polomise a Marka Opočenského. I přes pandemii koronaviru jsme činnost teď v květnu opět obnovili. Děkujeme Nadaci města Karlovy Vary za podporu tohoto projektu.