Marie Prajzlerová

Karate se věnuje od roku 1997, tedy od 6 let. Karate se začala  věnovat ve Sportovním klubu bojových umění Hostivař v Praze pod vedením p. Karla Strnada. V roce 2014 z klubu odchází a vstupuje pod SKP Hvězda K.Vary.