Opravy areálu Hvězda Tuhnice

Za podpory Nadace města Karlovy Vary jsme začátkem letošního roku dokončili opravu topného systému spočívající ve výměně radiátorů pravé větve topení v hale. Dále jsme zkulturnili prostor za halou kde jsme začali budovat workoutový prostor pro členy klubu s vybavením pro posilování ve venkovním prostoru. Současně jsme zajišťovali úpravu terénu v prostoru mezi parkovištěm a hřištěm rugby. Děkujeme Nadaci města Karlovy Vary a Statutárnímu městu Karlovy Vary za podporu, kterou klubu poskytují.