Letní soustředění karate

Na začátku srpna jsme uspořádali pro naše členy tradiční sjezd řeky Ohře. Tato akce je nejen sportovním doplňkem, ale především akcí pro utužení kolektivu a posílení vztahů v týmu. Počasí nám přálo a letos se k nám přidali i zástupci oddílu Sport Úvaly, se kterým náš klub spolupracuje v rámci sportovní přípravy talentované mládeže.

Hlavní letní akcí bylo oddílové soustředění  – Rota Písečné, kterého se zúčastnilo cca 30 našich členů, především z řad závodníků. Na Rotě se o nás jako vždy výborně staral Jirka a zajišťoval dětem vydatnou stravu. Tréninky probíhaly 3x denně pod vedením Richarda Růžičky, Kristiny Bosákové a Romana Masopusta, vše doplněno bohatým doprovodným programem.
Souběžně s letním soustředěním probíhalo v Karlových Varech v našem dojo soustředění pro začínající karatisty, které zorganizoval a zajistil Marek Šír s Mikulášem Záhorcem. Mladých nadějí se sešlo cca 30 a intenzivní tréninky jim pomohli nastartovat podzimní část sezóny.

Za podporu činnosti oddílu především v oblasti práce s mládeží děkujeme našim partnerům, kterými jsou Statutární město Karlovy Vary, Karlovarský kraj a MŠMT.