top of page

Kontakty

Tělocvična Karlovy Vary

Sportovní klub policie Hvězda Karlovy Vary, z.s.
Sládkova 1754/20, 360 01 Karlovy Vary
IČ: 497 52 600
Zapsáno v spolkovém rejstříku u KS v Plzni pod spisovou značkou L133

Číslo bankovního účtu: 6665550207/0100

Statutární zástupce:
Ing. Richard Růžička
tel.: +420 777 665 052

e-mail: jka.kv@email.cz

Výkonný výbor:
Ing. Richard Růžička – předseda
Ing. Josef Škultéty – místopředseda
Josef Tyll – hospodář
MUDr. Milan Koula – člen VV
Michal Lazorčík – člen VV

bottom of page