Richard Růžička získal 6. Dan

Pan Richard Růžička v dubnu úspěšně složil zkoušku na 6. Dan JKA v Japonském Tokiu. Zkoušky v Honbu Dojo JKA jsou mezi karatisty považovány za nejprestižnější, protože mnoho uchazečů zde zkoušku nesloží. Například v roce 2012 se na zkoušky v Tokiu přihlásilo 65 lidí z celého světa a pouze 14 uspělo. Richard Růžička byl prvním, kdo se v roce 2012 na zkoušku v JKA HQ přihlásil (pozn. zkouška na 5. Dan JKA) a úspěšně ji absolvoval. Dalším, kdo úspěšně složil v Japonsku zkoušku je pan Karel Strnad, když v roce 2015 získal 7. Dan JKA.