Rekonstrukce hřiště v areálu SKP

V areálu SKP Hvězda v K.Varech probíhá rekonstrukce hřiště, která spočívá v úpravě plochy – vyrovnání plochy, rozprostření nové krycí vrstvy a zatravnění. S úpravou plochy bylo souběžně provedeno vykácení náletových dřevin a úprava svahu nad hřištěm, které zajistí dalších 6 parkovacích míst.

Akce je realizována za podpory Statutárního města Karlovy Vary, Nadace města Karlovy Vary a za podpory Karlovarského kraje.