Opravy tělocvičny areálu Hvězda

V průběhu roku 2018 jsme realizovali opravy v tělocvičně Hvězda, jednalo se o úpravy povrchů, šaten, nátěry, výměna dveří a byly provedeny opravy topného systému jak šaten tak i v hale.

Děkujeme nadaci města Karlovy Vary za poskytnutí příspěvku na uvedené opravy. Opravy topného systému byly realizovány za podpory Karlovarského kraje, kterému také děkujeme.